Fullførte prosjekter

Vold og trusler i finansnæringen

Prosjektledelse

Sissel C. Trygstad

Prosjektdeltaker(e)

Sissel C. Trygstad

Oppdragsgiver(e)

Finansforbundet

Prosjektperiode

2012