Fullførte prosjekter

Vurdering av SPKs rolle og funksjon

Utredning av problemstillinger knyttet til vurdering av Statens Pensjonskasses rolle og funksjon.

Oppdragsgiver(e)

Statens Pensjonskasse

Prosjektperiode

2014