Fullførte prosjekter

Yrkespensjon i Europa

Kartlegge yrkesrelaterte tjenestepensjoner i Europa. Beskrive et utvalg ordninger i land som har yrkespensjonsordninger, herunder organisering og innretning.

Oppdragsgiver(e)

Norsk Sykepleierforbund

Prosjektperiode

2012