Levekår Hivpositive

Dette er en større levekårsundersøkelse blant hiv-positive i 2008. Vi skal oppdatere kunnskapsstatus for å finne ut av hva som har skjedd på feltet etter levekårsundersøkelsen Fafo gjennomførte i 2001/2002. Det skal gjennomføres 5 kvalitative intervj uer soim en forberedelse til survey.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    mai 2007
  • Avsluttes:
    januar 2009

Oppdragsgiver

  • Helsedirektoratet