Skip to main content

Likebehandling ved utleie av arbeidstakere


I 2013 ble det innført regler som skulle sikre at arbeidstakere som er leid ut fra et bemanningsforetak skal ha de samme lønns- og arbeidsvilkår som om de hadde blitt ansatt direkte i innleiebedriften. Arbeids- og sosialdepartementet har gitt Fafo oppdraget med å undersøke hvorvidt disse reglene etterleves. Prosjektet tar sikte på å se nærmere på hvordan reglene praktiserers, om aktører forsøker å omgå reglene, på hvilken måte eventuelle brudd håndheves og om det er behov for nye tiltak.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    juni 2015
  • Avsluttes:
    desember 2015

Oppdragsgiver

  • Arbeids- og sosialdepartementet