Skip to main content
Kristin Alsos, Mona Bråten og Sissel C. Trygstad

Sjatteringer av likhet

Evaluering av reglene om likebehandling av utleid arbeidskraft

  • Fafo-rapport 2016:15
  • Fafo-rapport 2016:15

Fra 1. januar 2013 skal ansatte som leies ut fra bemanningsforetak ha samme lønns- og arbeidsvilkår som de ville fått om de ble ansatt direkte i innleievirksomheten. Hvordan fungerer dette regelverket? Får de utleide arbeidstakerne det de har krav på, og hvordan sikrer bemanningsforetakene at dette skjer? Hvilket ansvar tar kundene for å kontrollere? Er det behov for nye tiltak for å sikre at reglene etterleves? I denne rapporten ser vi på hvordan dette regelverket praktiseres, og om reglene har ført til likebehandling. Analysene er basert på intervjuer med ledere og tillitsvalgte i bemanningsforetak, i innleievirksomheter, samt arbeidslivets parter og tilsynsmyndighetene.

  • Publisert: 13. mai 2016
  • Ordrenr. 20577

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • Arbeids- og sosialdepartementet