Fafo-rapporter

Rapportsøk

Sjatteringer av likhet
Evaluering av reglene om likebehandling av utleid arbeidskraft

Kristin Alsos, Mona Bråten og Sissel C. Trygstad

Fafo-rapport 2016:15

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår, Organisering og tariffavtaler

Prosjekt: Likebehandling ved utleie av arbeidstakere

Forskere på Fafo: Kristin Alsos, Mona Bråten, Sissel C. Trygstad

Fra 1. januar 2013 skal ansatte som leies ut fra bemanningsforetak ha samme lønns- og arbeidsvilkår som de ville fått om de ble ansatt direkte i innleievirksomheten. Hvordan fungerer dette regelverket? Får de utleide arbeidstakerne det de har krav på, og hvordan sikrer bemanningsforetakene at dette skjer? Hvilket ansvar tar kundene for å kontrollere? Er det behov for nye tiltak for å sikre at reglene etterleves? I denne rapporten ser vi på hvordan dette regelverket praktiseres, og om reglene har ført til likebehandling. Analysene er basert på intervjuer med ledere og tillitsvalgte i bemanningsforetak, i innleievirksomheter, samt arbeidslivets parter og tilsynsmyndighetene.

Utgitt: 2016 Id-nr.: 20577

English summary