Skip to main content

Likere lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår hos offentlige og private aktører i barnevernet


I et reformforslag fra regjeringen legges det opp til økt konkurranse mellom private og offentlige tilbydere av institusjonsplasser (større valgfrihet for kommunene og prisdifferensiering). Stortinget har bedt regjeringen om å vurdere hvordan det kan sikres at aktører som mottar offentlige tilskudd for drift av barnevernstjenester, har lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår på linje med det som gjelder i offentlige virksomheter.

I dette prosjektet vil vi undersøke hvordan og med hvilke konsekvenser det kan oppnås likere vilkår hos offentlige og private aktører i barnevernet.

Prosjektet utføres i samarbeid med Samfunnsøkonomisk analyse og advokatfirmaet Bull og co.

Forskere

  • Prosjektleder:
  • Jon M. Hippe

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    juni 2018
  • Avsluttes:
    desember 2018

Oppdragsgiver

  • Barne- og likestillingsdepartementet