Modeller for finansiering av barnehagesektoren

Utrede alternative og/eller forbedrede utgaver av tilskuddsmodeller til dagens to modeller (kostnadsmodellen og stykkprismodellen), og konsekvensene av disse.

Forskere

  • Prosjektleder:

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    juni 2005
  • Avsluttes:
    oktober 2005

Oppdragsgiver

  • Utdanningsforbundet
    Private Barneh Landsforb. PBF