Skip to main content

Næringslivet som bistandsaktør


Dette er et forprosjekt om næringslivet som bistandsaktør, med særlig vekt på funksjonshemmede og deltakelse i arbeidslivet.

Det er økende oppmerksomhet om næringslivet som utviklingsaktør i norsk bistandspolitikk. I dette prosjektet ser vi nærmere på hvorvidt og eventuelt hvordan hensynet til inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne er ivaretattt i disse strategiene og initiativene.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    september 2016
  • Avsluttes:
    november 2016

Oppdragsgiver

  • Atlas-alliansen