Skip to main content

Nordiske erfaringer med arbeidsmarkedintegrering av flyktninger og innvandrere


Norge, Sverige og Danmark har har innført introduksjonsordning for nyankomne. Ambisjonen med prosjektet er å sammenstille relevante arbeider i de tre landene for å belyse hvilke erfrainger de tre landene har med instroduksjonsordningen? Hvilke tiltak har landene anvendt for å motivere arbeidsgivere til å ta imot nyankomne? Hva kjennetegner arbeidsgivere som er positive til åp ta imot nyankomne?

Forskere

Tidligere ansatt

Anne Britt Djuve

Fafo
  • Prosjektleder:
  • Anne Britt Djuve

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    desember 2005
  • Avsluttes:
    desember 2006

Oppdragsgiver

  • Nordisk Ministerråd