Skip to main content

Norsk Migrasjonsforskningsnettverk, formidling


Forskningsformidliing og nettverksbygging i regi av forskernettverket Norsk migrasjonsforskning

Forskere

Tidligere ansatt

Jon Rogstad

Fafo
  • Prosjektleder:
  • Jon Rogstad

Oppdragsgiver