Skip to main content

Når ofre for menneskehandel sier nei til hjelp


Selv om mange ofre for menneskehandel mottar assistanse gjennom spesielle programmer både i destinasjons- og opprinnelsesland, har det vært en økende trend at mange identifiserte ofre sier nei til den hjelpen de tilbys.

Selv om mange ofre for menneskehandel mottar assistanse gjennom spesielle programmer både i destinasjons- og opprinnelsesland, har det vært en økende trend at mange identifiserte ofre sier nei til den hjelpen de tilbys. Hittil har det vært lite syste sk kunnskap om hvorfor dette er tilfelle, og hvilke konsekvenser det har. Dette prosjektet analyserer tematikken basert på feltarbeid i Albania, Moldova og Serbia. Prosjektet fokuserer på den store variasjonen i årsaker til at ofre sier nei til hjelp latert til personlige omstendigheter, til hvordan hjelpen er organiosert, og til faktorer i de sosiale omgivelsene, inklusert negative tidligere opplevelser med assistanse. Innsikten i at ofre som sier nei til hjelp ofte har andre behov enn de som bl ekket opp i assistansesystemet i dag bør inkorporeres i fremtidig planlegging av assistanseprogrammer.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    januar 2006
  • Avsluttes:
    desember 2007

Oppdragsgiver

  • Utenriksdepartementet