Offentlig utredning om studieforbundene

Utvalget skal vurdere og komme med anbefalinger om studieforbundenes oppgaver og roller, den samlede finansiering av studieforbundene, evt. endringer i styring og organisering av studieforbundenes virksomhet.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    januar 2006
  • Avsluttes:
    september 2007

Oppdragsgiver

  • Kunnskapsdepartementet
    Grunnbevilgning AVF