Skip to main content

Partssamarbeid i energibransjen


   

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    juli 2013
  • Avsluttes:
    desember 2013

Oppdragsgiver

  • EL & IT Forbundet
    Energi Norge