Skip to main content
  • Fafo-rapport 2014:04
  • Jørgen Svalund og Inger Marie Hagen

Kompetente parter i energibransjen

  • Fafo-rapport 2014:04
 

I denne rapporten retter vi oppmerksomheten mot partssamarbeid i energibransjen. Vi undersøker hvordan partssamarbeidet fungerer i bedrifter hvor EL & IT Forbundet har tariffavtale med arbeidsgiverorganisasjonen Energi Norge. Hvordan er samarbeidsforholdene mellom ledelse og tillitsvalgte i disse virksomhetene, og har EL og IT- tillitsvalgte innflytelse over beslutninger som er viktige for dem? Rapporten er spesielt opptatt av om ledelsen i virksomheter i bransjen er flink nok til å inkludere tillitsvalgte i ulike beslutningsprosesser, og om tillitsvalgte på ulike nivåer er godt nok skolerte, har nok kompetanse, til å håndtere sin rolle, og derigjennom bidra til at bedriftene utvikler seg i ønsket retning.

  • Publisert: 6. oktober 2014
  • Ordrenr. 20351
  • ISBN
    ISBN 978-82-324-0086-7 (papirutgave)ISBN 978-82-324-0087-4 (nettutgave) ISSN 0801-6143
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • EL & IT ForbundetEnergi Norge