Fafo-rapporter

Rapportsøk

Kompetente parter i energibransjen

Jørgen Svalund og Inger Marie Hagen

Fafo-rapport 2014:04

Nettutgave | Vedlegg 3

Forskningstema: Lokalt partssamarbeid

Prosjekt: Partssamarbeid i energibransjen

Forskere på Fafo: Jørgen Svalund

I denne rapporten retter vi oppmerksomheten mot partssamarbeid i energibransjen. Vi undersøker hvordan partssamarbeidet fungerer i bedrifter hvor EL & IT Forbundet har tariffavtale med arbeidsgiverorganisasjonen Energi Norge. Hvordan er samarbeidsforholdene mellom ledelse og tillitsvalgte i disse virksomhetene, og har EL og IT- tillitsvalgte innflytelse over beslutninger som er viktige for dem? Rapporten er spesielt opptatt av om ledelsen i virksomheter i bransjen er flink nok til å inkludere tillitsvalgte i ulike beslutningsprosesser, og om tillitsvalgte på ulike nivåer er godt nok skolerte, har nok kompetanse, til å håndtere sin rolle, og derigjennom bidra til at bedriftene utvikler seg i ønsket retning.

Utgitt: 2014 Id-nr.: 20351