Skip to main content

Plattformarbeid og plattformarbeideres rettigheter i Jordan


Kartlegging av arbeidere og arbeidsforhold i digitale platformselskaper i Jordan

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    januar 2022
  • Avsluttes:
    juni 2023

Oppdragsgiver

  • ILO

Bærekraftsmål