Skip to main content

Polish migrants in Oslo


Kartlegge arbeids- og levekår blant polske arbeidere i Oslo.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    oktober 2006
  • Avsluttes:
    mars 2007

Oppdragsgiver

  • Norges forskningsråd