Skip to main content

Religiøs reorientering i Sør-Mali


Prosjektet fokuserer på religiøs endring og revitalisering av Islam i Sør-Mali. Mens medieblikket er rettet mot konflikten nord i landet, søker dette prosjektet å forstå religiøs reorientering i sør, der Islam de siste årene har fått en viktigere plass i det offentlige rom. Prosjektet adresserer problemstillinger knyttet til sekularisme og folks oppfatninger om religion, politikk og kjønn. 

 

(Vennligst se engelske nettsider for videre detaljer)

 

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    januar 2014
  • Avsluttes:
    september 2015

Oppdragsgiver

  • UD, Fred og Forsoning

Fafo-utgivelser