Skip to main content

The Europeanisation of industrial relations through board level employee representation


Ansatte har rett til å velge representanter til styret i en rekke europeiske land. Denne retten gjelder både i selskaper og konserner.

I en tid med stadig flere internasjonale selskap reises spørsmålet om også ansatte i datterselskaper i utlandet bør ha rett til å delta i valget av medlemmer til morselskapets styret.

Her står Norge i en særstilling, fordi lovverket ikke skiller mellom hvilket land datterselskapet er registrert i.

Euro-LOs forskningsinstitutt, ETUI (European Trade Union Institute) har derfor finansiert et prosjekt hvor erfaringene til «de utenlandske ansatterepresentantene» skal kartlegges.

Hvilken rolle spiller de i styret og hvilke utfordringer knyttet til arbeidslivsmodell og samarbeidstradisjoner kan oppstå?

Fafo samarbeider med forskere fra Danmark, Sverige og Finland.

Forskere

Tidligere ansatt

Inger Marie Hagen

Fafo
  • Prosjektleder:
  • Inger Marie Hagen

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    april 2017
  • Avsluttes:
    oktober 2017

Oppdragsgiver

  • ETUI