Skip to main content

Tjenestepensjonenes inntektsmessige betydning


   

Departementet har bedt Fafo om å klargjøre om og hvordan en eventuelt kan anslå pensjonsytelsene for morgendagens pensjonister med utgangspunkt i foreliggende datat om bl.a. dekningsgrad, ytelsesnivå, opptjening mv, og da i særlig grad hvor store tje nestepensjonsytelsene kan antas å bli.

Forskere

Tidligere ansatt

Geir Veland

Fafo

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    oktober 2005
  • Avsluttes:
    januar 2006

Oppdragsgiver

  • Arbeidsdepartementet