Utarbeidelse av boligsosiale indikatorer

Husbanken skal etablere et metodisk verktøy som baserer seg på indikatorer om kommunene i deres boligsosiale arbeid.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    januar 2009
  • Avsluttes:
    desember 2009

Oppdragsgiver

  • Husbanken