Skip to main content

Utviklingen av offentlig tjenestepensjon


   

Prosjektet skal identifisere faktorer som er av betydning for tjenestepensjonene i offentlig sektor, beskrive endringstrekk i de ulike faktorene og i så stor grad som mulig kartlegge og/eller beregne deres antatte betydning.

Forskere

Tidligere ansatt

Jon M. Hippe

Fafo

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    desember 2004
  • Avsluttes:
    april 2005

Oppdragsgiver

  • Arbeidsgiverforeningen Spekter