Skip to main content

Vanskelig bosettbare – et forprosjekt


Oslo kommune har sammen med Fafo fått forprosjektmidler fra programmet FORkommune i Forskningsrådet til prosjektet Vanskelig bosettbare.

Prosjektet er et samarbeid mellom seks bydeler i Oslo, der hensikten er å sikre bosetting og bedre tjenester til personer med alvorlig psykiske lidelser og rusmiddelavhengighet, og som vurderes å ha behov for tjenester fra både kommunen og spesialisthelsetjenesten.

Fafo skal som del av forprosjektet gjennomføre en pilotstudie om hvilke utfordringer bydelene har på dette området, samt bidra til å etablere et samarbeid om og en design for hovedprosjektet.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    november 2017
  • Avsluttes:
    februar 2018

Oppdragsgiver

  • Oslo kommune ved bydel Alna

Bærekraftsmål