Skip to main content

Videre analyse av etablert datamateriale om familiepraksis og likestilling i innvandrende familier


Prosjektet er en videreføring av rapporten "Familiepraksis og likestilling i innvandrede familier" som ble finansiert av Barne-, likestillings - og inkluderingsdepartementet.

Med utgangspungt i allerede innsamlede register- og surveydata vil det utarbeides artikler som bygger videre på data og resultater fra hovedrapporten.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    juni 2010
  • Avsluttes:
    desember 2015

Oppdragsgiver