Fafo-rapporter

Rapportsøk

Familiepraksis og likestilling i innvandrede familier

Hanne C. Kavli og Marjan Nadim

Fafo-rapport 2009:39

Nettutgave

Prosjekt: Videre analyse av etablert datamateriale om familiepraksis og likestilling i innvandrende familier

Forskere på Fafo: Hanne Cecilie Kavli

Ved inngangen til 2009 rundet innvandrerbefolkningen i Norge en halv million. Likestilling og familiepraksis blant innvandrede er like fullt i liten grad kartlagt tidligere. Denne rapporten beskriver hvordan familier etableres og organiseres blant et utvalg av innvandrede grupper i Norge, og blant personer som er født i Norge av innvandrede foreldre. Blant spørsmålene som stilles er: Når og hvordan etableres familier? I hvilken grad påvirkes kvinners yrkesaktivitet av om de har barn eller ikke? Hvordan er ansvaret for husarbeid, økonomi og omsorg for barn fordelt ? Oppleves arbeidsdelingen som rettferdig? Og hvor stor, eller liten, er oppslutningen om arbeidet for kjønnslikestilling i Norge? Studien bygger på registerdata, fokusgrupper og en spørreundersøkelse blant 1800 respondenter med bakgrunn fra Pakistan, Iran, Irak, Vietnam og Norge.

Utgitt: 2009 Id-nr.: 20129

Spørreskjema