Skip to main content

Hatefulle ytringer mot personer med funksjonsnedsettelser

To english version

To english version
En studie av funksjonshemmedes utsatthet for hatytringer, hatkriminalitet og hverdagsdiskriminering i Norge. Fafo og Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet har gjennomført prosjektet på oppdrag fra Bufdir.
Studien munner ut i en oversiktsrapport som presenterer det hovedbildet som fremkommer på bakgrunn av to landsomfattende spørreundersøkelser.

  • Overordnet prosjekt

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    august 2022
  • Avsluttes:
    mai 2024

Oppdragsgiver

Partnere

Bærekraftsmål