Skip to main content

Omfang av arbeid utenom ordinær dagtid

To english version

To english version

Prosjektets hovedproblemstilling er å undersøke omfang av arbeid utenfor ordinær dagtid, det vil si arbeid på kveld, natt og helg. Kunnskapsbehovet beskrives som to-delt, dels en undersøkelse innen varehandel, dels en breddekartlegging

Kartleggingene skal gi svar på hvor mange som arbeider på tidspunkt utenfor ordinær dagtid, hvor ofte slikt arbeid forekommer og hvordan arbeidstiden er plassert. I tillegg skal andre kjennetegn ved denne typen arbeids kartlegges, inkludert alenearbeid og om arbeidstaker kan påvirke arbeidstidens planlegging. Kartleggingen skal omfatte hele arbeidsmarkedet, men med en egen rapportering for varehandel. Undersøkelsen innen varehandel skal besvare noen spørsmål som er spesielt knyttetopp mot arbeidstid og åpningstid i butikker og andre utsalgssteder. Dette inkluderer alenear-beid og risiko for trusler og vold.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    juni 2023
  • Avsluttes:
    juli 2024

Oppdragsgiver

  • Arbeids- og inkluderingsdepartementet