Skip to main content
  • Bård Jordfald og Torgeir Nyen

Analyse av aktivitetsrapportering 2006 - kompetanse for utvikling

  • Fafo-notat 2007:14
  • Fafo-notat 2007:14
Notatet er en analyse av aktivitetsrapporteringen for 2006 fra kommuner, fylkeskommuner, private skoleeiere og utenlandskolene i forbindelse med kompetanseutviklingsstrategien «Kompetanse for utvikling». Notatet går nærmere inn på bruk av penger til kompetanseutvikling og hvorledes bruken varierte. Videre går notatet nærmere inn i hvilke kompetanseområder utviklingstiltakene skjedde og hvor mange skoler, skoleledere og lærere som som var innvolvert.
  • Publisert: 12. januar 2007
  • Ordrenr. 10034