Skip to main content

Jon M. Hippe, Pål Lillevold og Hans Gunnar Vøien

Alle skal med? En analyse av frafall i AFP-ordningen

 

Hippe, J. M., Lillevold, P. & Vøien, H. G. (2017). Alle skal med? En analyse av frafall i AFP-ordningen. Søkelys på arbeidsmarkedet, nr. 1-2–2017, s. 5–23.

Fafo-forskere