Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Ansattes styrerepresentanter – hvor mange og hvor finner vi dem?

Inger Marie Hagen

2008

Forskningstema: Lokalt partssamarbeid
Ansattes styrerepresentanter – hvor mange og hvor finner vi dem?