Skip to main content

  • Jon Horgen Friberg og Hedda Haakestad

Arbeidsmigrasjon, makt og styringsideologier: Norsk byggenæring i en brytningstid

  • Søkelys på Arbeidslivet  | 
  • 2015
 
  • Årgang 32

Friberg, Jon Horgen og Hedda Haakestad (2015) «Arbeidsmigrasjon, makt og styringsideologier: Norsk byggenæring i en brytningstid». Søkelys på arbeidslivet, nr 3 2015, årgang 32, s. 182-205