Skip to main content

  • Anne Kielland

Barnearbeidsmigrasjoner i ulike landskap

En sammenstilling av barns arbeidsvandringer i Vest-Agder (1830-1910) og Vest Afrika (1980-2009)

 
  • Barn

Kielland, A. (2009), ”Barnearbeidsmigrasjoner i ulike landskap: En sammenstilling av barns arbeidsvandringer i Vest-Agder (1830-1910) og Vest Afrika (1980-2009)” Barn, No 3-4, 2009, pp 29-52, Trondheim

Fafo-forskere