Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Bokanmeldelse: Kjell Underlid: Fattigdommens psykologi. Oppleving av fattigdom i det moderne Norge

Tone Fløtten

Tidsskrift for Velferdsforskning 1 2007

Forskningstema: Levekår og fattigdom

Forskere på Fafo: Tone Fløtten

Bokanmeldelse: Kjell Underlid: Fattigdommens psykologi. Oppleving av fattigdom i det moderne Norge