Skip to main content

Asgeir Solstad, Kim Christian Astrup, Trond Bliksvær, Inger Lise Skog Hansen, Marit Iversen, Alice Kjellevold, Viggo Nordvik og Jardar Sørvoll

Bolig som grunnleggende levekårsfaktor

 
Boligsosialt arbeid    Universitetsforlaget
Hansen, I. L. S. (2021). Bolig som grunnleggende levekårsfaktor I A. Solstad, K. C. Astrup, T. Bliksvær, I. L. S. Hansen, M. Iversen, A. Kjellevold, V. Nordvik & J. Sørvoll Boligsosialt arbeid. Universitetsforlaget.