Skip to main content

  • Tone Fløtten

Book review: Kjell Underlid: Fattigdommens psykologi. Oppleving av fattigdom i det moderne Norge

  • Tidsskrift for Velferdsforskning  | 
  • 2007
 
  • 1

Fløtten, T. (2007). Book review: Kjell Underlid: Fattigdommens psykologi. Oppleving av fattigdom i det moderne Norge. Tidsskrift for Velferdsforskning, 1/2007.

Fafo-forskere