Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Bredde og fordypning i norsk fag- og yrkesopplæring. Spenninger i / mellom utdanning, arbeidsliv og perspektiver på læring

Ole Johnny Olsen

Norsk pedagogisk tidsskrift 97 (2) 2013

Forskningstema: Fag- og yrkesopplæring
Bredde og fordypning i norsk fag- og yrkesopplæring. Spenninger i / mellom utdanning, arbeidsliv og perspektiver på læring