Skip to main content

  • Nerina Weiss

De gode radikale i kampen mot IS

 

Weiss, N. (2017). De gode radikale i kampen mot IS. I A. Andersson, S. A. E. Høgestøl & A. C. Lie (red.), Fremmedkrigere: Forebygging, straffeforfølgning og rehabilitering i Skandinavia. Oslo: Gyldendal Juridisk.

Fafo-forskere