Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Deltakelse og innflytelse i norskeide og utenlandskeide virksomheter

Sissel C. Trygstad

Søkelys på arbeidslivet Vol. 30, nr. 1-2, 2013 2012

Forskningstema: Lokalt partssamarbeid

Forskere på Fafo: Sissel C. Trygstad

Deltakelse og innflytelse i norskeide og utenlandskeide virksomheter