Skip to main content

  • Sissel C. Trygstad

Deltakelse og innflytelse i norskeide og utenlandskeide virksomheter

  • Søkelys på arbeidslivet  | 
  • 2012
 
  • Vol. 30, nr. 1-2, 2013

Trygstad, S. C. (2013), Deltakelse og innflytelse i norskeide og utenlandskeide virksomheter. Søkelys på arbeidslivet. Vol. 30, nr. 1-2, 2013

Fafo-forskere