Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Den nordiske modellen under press – arbeidsgiverorganisasjonenes utfordring?

Jon M. Hippe

2006

Forskningstema: Den nordiske modellen
Den nordiske modellen under press – arbeidsgiverorganisasjonenes utfordring?