Skip to main content

  • Tone Fløtten

Den norske ulikhetsdebatten

 

Sammenliknet med andre land har Norge lite ulikhet. De siste tiårene har forskjellene økt også her til lands. I dette kapitlet viser vi utviklingen i fattigdom og økonomisk ulikhet, og vi undersøker hvordan befolkningens holdninger til, og bekymring for, ulikhet henger sammen med de økte forskjellene. Vi oppsummerer store samfunnsendringer som har påvirket ulikheten, og ved hjelp av flere historiske holdningsundersøkelser ser vi på hvordan befolkningens holdninger til ulikhet har endret seg.

  • Ulikhetens drivere og dilemmaer    
  • Tone Fløtten, Hanne Cecilie Kavli og Sissel Trygstad (Red.)    
  • Oslo    
  • Universitetsforlaget

Fløtten, T. (2023). Den norske ulikhetsdebatten. I T. Fløtten, H. C. Kavli & S. C. Trygstad (Red.) Ulikhetens drivere og dilemmaer. Universitetsforlaget. (s. 157–174). https://doi.org/10.18261/9788215065403-23-09

Fafo-forskere