Skip to main content

  • Espen Løken, Sissel C. Trygstad og Thomas Lorentzen

Den nye staten. Omfang og effekter av omstillingene i staten 1990 til 2004

  • Søkelys på arbeidslivet  | 
  • 2005
 
  • nr. 2    
  • Insitutt for samfunnsforskning

Løken, E., S.C. Trygstad og T. Lorentzen (2005). Den nye staten: Omfang og effekter av omstillingene i staten 1990–2004. Søkelys på arbeidsmarkedet, 2

Fafo-forskere