Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Diskriminering i arbeidslivet - Resultater fra randomiserte felteksperiment i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim

Gunn Elisabeth Birkelund, Jon Rogstad, Kristian Heggebø, Tove Mogstad Aspøy og Heidi Fischer Bjelland

Sosiologisk tidsskrift 22 2014

Les mer / Read more

Forskere på Fafo: Jon Rogstad, Tove Mogstad Aspøy

Diskriminering i arbeidslivet - Resultater fra randomiserte felteksperiment i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim