Skip to main content

Hanne Cecilie Kavli

Familiepolitiske dilemma i det flerkulturelle samfunnet

 
9788205327573

Kavli, Hanne C. (2004): Familiepolitiske dilemma i det flerkulturelle samfunnet. Kap 9 i Anne Lise Ellingsæter og Arnlaug Leira (red.), Velferdsstaten og familien. Utfordringer og dilemmaer. Gyldendal Akademisk.

Fafo-forskere