Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Fattigdom i en velferdsstat

Tone Fløtten

Tidsskrift for velferdsforskning 2003

Forskningstema: Levekår og fattigdom

Forskere på Fafo: Tone Fløtten

Fattigdom i en velferdsstat