Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Fattigdom på Norsk

Tone Fløtten

I: Elisabeth Brodtkorb og Marianne Rugkaasa Sociologi og Socialantropologi. Mellom mennesker og samfund Munksgaard Danmark 2009

Les mer / Read more

Forskningstema: Levekår og fattigdom

Forskere på Fafo: Tone Fløtten

Fattigdom på Norsk