Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Fattigdom på norsk

Tone Fløtten

I: Elisabeth Brodkorb og Marianne Rugkåsa Mellom mennesker og samfunn Gyldendal 2019

Les mer / Read more and buy the book

Forskningstema: Levekår og fattigdom

Forskere på Fafo: Tone Fløtten

Fattigdom på norsk