Skip to main content

  • Tone Fløtten og Axel West Pedersen

Fattigdom som mangel på sosialt aksepterte levekår

Resultater fra en spørreundersøkelse

 
  • Fattigdommens dynamikk. Perspektiver på marginalisering i det norske samfunnet    
  • Ivan Harsløf og Sissel Seim    
  • Oslo    
  • Universitetsforlaget

Fløtten, T. & Pedersen, A. W. (2008). Fattigdom som mangel på sosialt aksepterte levekår. Resultater fra en spørreundersøkelse. I I. Harsløf & S. Seim (red.),  Fattigdommens dynamikk. Perspektiver på marginalisering i det norske samfunnet. Oslo: Universitetsforlaget.

Fafo-forskere