Skip to main content

  • T. Midtsundstad

Felles ansvar, tvang eller god vilje?

 
  • Utdanning for alle. Evaluering av Reform 94.    
  • Blichfeldt m.fl.    
  • Oslo    
  • Tano-Aschehoug

T. Midtsundstad (1996), "Felles ansvar, tvang eller god vilje?", I Blichfeldt m.fl. (reds.), Utdanning for alle. Evaluering av Reform 94. Oslo: Tano-Aschehoug.

Fafo-forskere