Skip to main content

  • Inger Marie Hagen

Flere styrer – færre ansattevalgte styremedlemmer

 

Hagen, I. M (2017). Flere styrer – færre ansattevalgte styremedlemmer. Søkelys på arbeidslivet 04 / 2017 (Volum 34).

Fafo-forskere