Skip to main content

  • Jardar Sørvoll mfl.

Forskningssenteret BOVEL, det nye knutepunktet for bolig- og velferdsforskere i Norge.

En presentasjon av arbeidsprogrammet for 2021–2024

  • Tidsskrift for boligforskning  | 
  • 2022
 
Sørvoll, J., Astrup, K. C, Bliksvær, T., Brattbakk, I., Hansen, I. L. S., Markussen, S. Sandlie, H.C., Schjøll, A., Solstad, A., Turner, L. M., Umblijs, J., Woll, K. M. & Aarland, K. (2022) BOVEL, det nye knutepunktet for bolig- og velferdsforskere i Norge. En presentasjon av arbeidsprogrammet for 2021–2024. Tidsskrift for boligforskning 5(1), 38–44 https://doi.org/10.18261/tfb.5.1.4